Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte på Njård 29. juni kl 18:00 i Gymsalen.

Postet av Njård den 15. Jun 2020

Det vises til årsmøte i Njård 18. mai.

I forkant av årsmøte hadde hovedstyret sendt ut informasjon om status i klubben rundt koronasituasjonen. Det ble informert om hvilke vurderinger hovedstyret hadde gjort vedrørende spørsmål rundt refusjon av treningsavgift pga Covid-19. Styret informerte om at de på det tidspunkt ikke kunne se hvilke økonomiske følger den pålagte treningsstoppen ville føre til for klubben totalt og mente derfor at det ikke var forsvarlig å sette i gang noen systematisk refusjon/rabattering, men snarere at avdelingene vurderte hva de hadde mulighet for å gi av kompensasjonstrening. Videre viste hovedstyret til medlemmenes mulighet om å fremme egne forslag om dette på årsmøte. 

Til årsmøte kom det følgende forslag:

Reduksjon i pris på treningsavgift for høstterminen

Hovedstyret behandlet forslaget og hadde denne innstillingen til årsmøte:


Hovedstyret foreslår å revidere budsjettet og innkalle til et ekstraordinært årsmøte for å gi mere økonomiske fakta, dette for å gi medlemmene et fornuftig grunnlag for avstemming.

Hovedstyrets forslag ble vedtatt og derfor innkalles det således til ekstraordinært årsmøte for å behandle dette.

 

Saksdokumenter ekstraordinært årsmøte i Njård.pdf

 

Vi planlegger for et møte på Njård da det vil være tillatt med 200 personer på et slikt arrangement.

Vi ber om påmelding her:

https://njard.weborg.no/event/667

 

Møtet blir holdt i gymsalen.

 

 

Hilsen

Hovedstyret i Njård


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.