Visjon - Virksomhetsidé - Mål

Sammen blir vi best

Sportsklubben Njård  – et mangfold av tilbud for alle ferdighetsnivåer. 

Med dette mener vi at ved et mangfoldig idretts- og aktivitetstilbud i trygge omgivelser skaper vi idrettsglede og opplevelse av mestring i et godt læringsmiljø. Vi tilrettelegger for idrett på alle ferdighetsnivåer, og skaper samtidig sosiale møteplasser og samhold.

Vårt hovedmål er fornøyde medlemmer som blir i klubben, og som gjør at andre ønsker å komme til oss.


Levert av IdrettenOnline