Krav om politiattest

 

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest). For mer info: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Hvordan får du søkt om politiattest?

1.  Idrettslaget skal først bekrefte behovet for attesten på eget skjema, og gi/sende dette til søkeren.

2. Gå til: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/sok-om-politiattest-digitalt/

3. Trykk: Søk om politiattest her (blå knapp)

4. Logg inn med bankid (har du ikke dette må skjemat sendes pr post)

5. Fyll ut blanketten, velg Frivillige organisasjoner to ganger. 

6. Last opp vedlegget med Formål.

7. Trykk Send inn søknad


 Lise Lilleengen har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger han får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Innhenting av politiattest er gratis.