Vi minner om årsmøte i Njård 24. MARS 2021

Postet av Njård den 2. Mar 2017

Det innkalles til
ÅRSMØTE I NJÅRD

DEN 24. MARS 2021 kl 1800

Årsmøte vil mest sannsynlig finne sted på Teams, men mer info vil komme senere.

Hvem har stemmerett: https://www.njaard.no/p/33882/njards-lover

"For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av Njård i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. "

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til Hovedstyret ved styreleder Jan Gunnar Boehlke. epost: jan.gunnar.boehlke@gmail.com senest 2 uker før årsmøtet.
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.