Trygg Idrett

Postet av Njård den 20. Okt 2021

Vil sikre en trygg idrettshverdag

Retningslinjer for hvordan det skal varsles ligger på forsiden til Njård:

For å komme rett inn på varslesiden går du inn her.

Kongelig Norsk Seilforening (KNS) og Sportsklubben Njård har nulltoleranse for all form for diskriminering og uønsket atferd. De to klubbene samarbeider nå aktivt for å motvirke trakassering/mobbing i sine idrettsmiljøer.

KNS og Njård er store idrettsklubber med mange medlemmer i alle aldre, og med ansvar for svært mye og omfattende aktivitet. KNS organiserer seileaktivitet på alle nivåer, fra barn til voksne, fra nybegynnere til eliteutøvere, og fra profesjonell konkurranseseiling til turseiling. Njård er en stor breddeklubb med mange ulike idrettsgrener, som alpint, langrenn, håndball, tennis, rytmisk sportsgymnastikk, turn, sykkel og fekting. 

Hvert eneste tilfelle er ett for mye

Idretten er gjerne et speilbilde av samfunnet. Med mange mennesker involvert i mange aktiviteter gjennom et år, er det viktig å ha klare metoder og retningslinjer for å fange opp uønskede hendelser, og ikke minst å følge dette opp på en objektiv og god måte i etterkant. Tar man utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø fra 2016, oppgir fire prosent av de spurte å ha vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet en gang i måneden eller oftere. Av de spurte kvinnene oppga syv prosent å ha vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, mens for den kvinnelige aldersgruppen 18-24 år økte andelen videre til 13 prosent. I en forskningsrapport fra år 2000 ble det avdekket at 50 prosent av kvinnelige landslagsutøvere hadde opplevd seksuell trakassering. 

- I hvor stor eller liten utstrekning trakassering/mobbing foregår i KNS eller Njård er ikke det viktigste – det viktige er at det er absolutt nulltoleranse for dette, og at hvert eneste tilfelle er ett tilfelle for mye, sier generalsekretær Anders Kristensen i KNS.

Kjent, enkel og sikker varslingsrutine

De to Oslo-klubbene tar dette på alvor, og ønsker å gå i bresjen for å formalisere anti-trakasseringsarbeidet. For en tid tilbake satte KNS og Njård ned en arbeidsgruppe hvis hovedoppgave var å opprette et system som skal være i stand til å håndtere slike situasjoner. Som et videre ledd i dette har det kommet på plass en nøytral komité, som har navnet Trygg Idrett. Denne komitéen består av representanter utpekt av de respektive styrene i de to klubbene, bestående av totalt fire kompetente personer (to fra hvert idrettslag). Disse vil følge opp eventuelle varslingssaker. Modellen sikrer at det til enhver tid er tilgjengelig et tilstrekkelig antall habile ressurser/personer til å håndtere en konkret varslingssak.

Hensikten med å ha et system på plass i foreningene er å motvirke all form for uønsket atferd og diskriminering i vid forstand, fra rasisme og mobbing, til seksuell trakassering. Dette er gjerne situasjoner som er uakseptable, men samtidig ikke kriminelle handlinger i lovens forstand. Er det snakk om rene seksuelle overgrep, eller voldssaker, har det gått over til å bli en politisak.

Et konkret tiltak er å gjøre varslingsrutinene kjente, sikre og enkle. Det betyr i klartekst at dersom utøvere eller medlemmer under trening og andre arrangementer føler seg utsatt for trakassering, skal vedkommende vite hvor han/hun kan henvende seg. I tillegg skal vedkommende føle seg 100 prosent trygg på at henvendelsen tas på alvor, og at den følges opp uten at dette får konsekvenser for varsleren.

Nøytral og habil behandling av varsel

- Mange har kanskje vært i den situasjonen at de velger å ikke melde fra om trakassering eller mobbing fordi de som skal motta varselet har nære bånd til de som står bak trakasseringen. Dette kan nok være et problem i foreninger der alle kjenner alle, og det er mange relasjoner på kryss og tvers. Da er det forståelig at det kan føles svært vanskelig å varsle, spesielt hvis man frykter at dette kan slå tilbake på en selv, f.eks. ved laguttak eller lignende, sier Marianne Holen, daglig leder i Sportsklubben Njård. 

- Et trygt og fungerende varslingsopplegg er svært viktig, men vel så viktig er det proaktive og forebyggende arbeidet, for å minimere antallet uønskede situasjoner, fortsetter Holen.

Dette skal KNS og Njård få til gjennom holdningsarbeid, og kurs/utdannelse for trenere og ressurspersoner i de to klubbene. 

- Når ledere i klubbene får økt fokus og forståelse for problematikken, vil dette bidra til gode holdninger for resten av klubbenes utøvere og medlemmer, sier Anders Kristensen.

Idrettspresidenten: - KNS og Njård tar utfordringene på alvor

Idrettspresident Berit Kjøll er glad for at KNS og Njård nå har formalisert arbeidet med å motvirke trakassering, mobbing og uønsket atferd.

– Idrettsglede for alle er norsk idretts visjon. Derfor har vi nulltoleranse for diskriminering og trakassering. Dette krever at man snakker om, forebygger og håndterer uønsket atferd i hvert enkelt idrettslag. KNS og Njård viser ved sitt initiativ at de tar disse utfordringene på alvor – og gjør det lettere både å varsle og å håndtere varsel, sier Kjøll i en uttalelse.

– Siden Idrettstinget 2019 har etisk og trygg idrett, inkludert bedre rutiner og digitale system for mottak og håndtering av varsler, vært et prioritert arbeid i hele idretten. Jeg er sikker på at erfaringer fra KNS og Njård sitt samarbeid for Trygg idrettshverdag vil være til nytte for resten av idretten, sier idrettspresident Berit Kjøll.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.