Hvordan varsler jeg?
Under ser du navn og kontaktinfo på alle medlemmene i Utvalget for Trygg Idrett i Njård/KNS. Du kan enten ringe eller sende en mail til en av dem der du beskriver saken.
Jan Erik Sverre (advokat), KNS
Er far til Oda som satser på IQ-foil og har tidligere vært klassekaptein for NC Brett-gruppen i KNS. Jan-Erik er advokat og arbeider i det daglige med de type spørsmål som komiteen skal håndtere.
jes@kvale.no
Tlf: 99624359
Nina Frivold, Njård
Er tidligere mangeårig styreleder i Njård Håndball. Har sittet i hovedstyret i fire år og har fortsatt den rollen. Har ingen egne barn i klubben.
nina.frivold@vikenfiber.no
Tlf: 906 14 333
Benedicte Heide (lege), KNS
Er tidligere aktiv seiler i 29er, 470, diverse kjølbåter og J70. Hun har også jobbet som trener og vært medlem i trenerutvalget i NSF. Nå er hun tobarnsmor mens hun fullfører LiS1 tjeneste i Bærum kommune.
heidebenedicte@gmail.com
Tlf: 90761242
Ane Varden, Njård
Er tidligere mangeårig styreleder i Njård Langrenn, men har i dag ingen andre formelle verv i klubben. Har en datter som er trener i langrenn.
anevarden@gmail.com
Tlf: 926 08 912

Utvalget vil behandle saken i felleskap, såfremt ingen av medlemmene har noen tilknytning til den/de det er varslet om. I så fall vil saken behandles av bare de medlemmene som ikke har noen slik tilknytning.

Dersom du ønsker å varsle anonymt, så kan det gjøres ved å levere det skriftlig i postkassen på Njård eller KNS, hvor det på konvolutten skrives Til Utvalget for Trygg Idrett.

Etter at du har varslet en sak, kan du når som helst ta kontakt med Utvalget for å få rapport om fremdrift i saken.

Dersom du er usikker på om du ønsker å legge inn en formell sak, kan du kontakte Utvalget for å spørre om råd.