Innkalling årlig avdelingsmøte 28.2.2023 kl1800

Postet av Njård - Gymnastikk og turn den 18. Feb 2023

Njård Turn inviterer herved til årsmøte i turnavdelingen.

Når: 28.2. kl 1800

Sted: Njårdhallen - Møterom ved hovedinngang/resepsjon

Agenda:

  1. Konstituering 
  2. Behandling av årsberetning med gjennomgang av avdelingens aktiviteter
  3. Behandling av regnskap
  4. Behandling av budsjett, herunder retningslinjer for treningsavgiften for de kommende semestrene.
  5. Innstilling til gruppestyre for neste periode
  6. Behandling av innkomne forslag

Innkommende forslag mottas tom. 24.2.2023

Vi trenger nye styremedlemmer/ressurspersoner for det kommende året og håper at du har lyst til å være med å drive klubben videre!

Vi ser etter følgende ressurspersoner som vil hjelpe til:

  • Styremedlem
  • Ressursperson som kan hjelpe på arrangement
  • Ressursperson som kan hjelpe til med sponsorarbeid og markedsføring

Har dere noe erfaring med dette håper vi dere kan komme på møtet.

Vi trenger folk som ønsker å gjøre en god jobb for avdelingen og drive Njård turn videre i en konstruktiv og positiv retning.

Arbeidsmengden er ikke stor da vi har både en sportslig leder; Philip Skordal og en administrativ leder; Katarina Liptakova

Dokumenter 2022:

Her kan Årsmelding og andre dokumenter lastes ned:

Regnskap 2022

Budsjett 2023 oppdatert

Årsmelding 2022


Vel møtt!

Sportslig hilsen

Njård TurnVi minner om vinterferie i uke 8 og dermed ingen trening

Postet av Njård - Gymnastikk og turn den 15. Feb 2023

Vi håper alle får fine feriedager og er klare for å starte opp igjen fra og med mandag 27. februar