Vi trenger ditt engasjement

Postet av Åsmund Gram Dokka den 4. Feb 2024

Nei, ikke klikk deg videre og tenk at noen andre sikkert gjør det. Kanskje er det nettopp deg klubben trenger!

Njård langrenn er i hovedsak drevet av løpernes foreldre. Vi har en heltidsansatt sportslig leder/hovedtrener – Sondre Bollum – som gjør en fantastisk jobb, men kan ikke gjøre alt hele tiden. I tillegg er det vi foreldre som skal stake ut den overordnede kursen for langrennsgruppa i årene som kommer.

Per i dag er vi for få foreldre som drar lasset, og det blir i overkant mange oppgaver å løse. Derfor må flere foreldre komme på banen og gjøre en innsats. Spesielt trenger vi dere som har barn i de yngste gruppene som forhåpentlig skal gå i Njård i mange år fremover.

Under er det skissert ulike felt som må styrkes. Og – nei – du trenger ikke kunne stort om langrenn for å melde deg!

Styremedlemmer: 

Noen styreveteraner takker ønsker å takke av etter mange års tjeneste. I utgangspunktet har vi vært et lite styre, og disse må derfor erstattes. I tillegg er det en fordel om vi får utvidet styret med et par medlemmer.

Det viktigste du trenger for å være med i styret, er interesse for fremtiden til langrennsgruppa, hvordan den skal drives og hvilke prioriteringer som er de rette.

Sponsorgruppe:

Som ofte nevnt er økonomien vår habil. Men vi har brukt en del penger de siste årene for å øke rekrutteringen. Det kan jo ikke fortsette i all evighet, og vi er derfor avhengig av inntektskilder fremover. Det er ikke lett å finne sponsormidler eller andre eksterne inntekter i våre dager, men vi kan ikke gi opp av den grunn. Sportslig leder Sondre har kompetanse på feltet, men har primært sportslige oppgaver i klubben. Han bidrar i gruppa, men trenger folk som kan holde i det gjennom hele året og drive det fremover. Vi trenger deg som har lyst til å jobbe frem ideer til hvordan langrennsgruppa kan sikre seg inntekter!

Barne- og arrangementsgruppe:

Fremtiden til langrennsgruppa er de yngste, og vi må hele tiden sikre at nye barn velger å gå langrenn i Njård – og at de blir værende. Vi har tidligere operert med oppkvinner- og -menn for de ulike årgangene, men mange av oppgavene skjøttes i dag av hovedtrener Sondre. I barne- og arrangementsgruppa trenger vi deg som ønsker å gjøre Njård attraktiv for nye generasjoner. De siste årene har vi jobbet frem et flott årshjul med arrangementer for primært de yngste, men dette er noe som må røktes og gjerne forbedres/justeres. Ønsker du å være med å jobbe frem spesielt det sosiale for de yngste gruppene, vil vi gjerne at du engasjerer deg her!

Kommunikasjon:

Vi mener det er viktig å vise frem alt det flotte som skjer i Njård langrenn, på et utvalg plattformer. De siste årene har kommunikasjonsdelen blitt skjøttet av leder og sportslig leder. Vi skal fortsette med dette. Men om du for eksempel er flink til å redigere videoer eller lage annet innhold til for eksempel Facebook eller ønsker å bidra på annen måte i kommunikasjonsarbeidet – da trenger vi deg!

Har du lest helt ned hit, er du sikkert litt interessert i ett av omrpdene! Da tar du kontakt med styreleder Åsmund Gram Dokka (agdokk@gmail.com / tlf. 977 222 77) for å høre hvor ditt bidrag passer best.