Påminnelse : Årlig møte i Njård fekting

Postet av Lise Lilleengen den 16. Feb 2022

Det innkalles til årlig møte i avdeling Njård Fekting for klubbens medlemmer og foresatte.

Torsdag 17. februar 2022 kl.19:00
Se regler på www.njard.no om hvem som kan delta. Møtet er åpnet for medlemmer, men man må være over 15 år og ha vært betalende medlem i minimum 2 uker før årsmøtet for å kunne stemme.
Saker som ønskes behandlet på møtet må sendes styreleder Siri-Mette Amble(smamble@hotmail.com) innen tirsdag 15. februar.
Påmelding gjøres her: https://njard.weborg.no/event/1305 og invitasjon til årsmøtet vil bli tilsendt.
AGENDA:
1. Konstituering
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av representanter til å undertegne protokoll
4. Årsmelding 2021
5. Regnskap 2021
6. Budsjett 2021
7.Tentative mål for 2022
8. Valg
9. Innkomne saker
10. Eventuelt
Velkommen!

Budsjett 2022.pdf

Årsmelding Fekting 2021.pdf

AVD - Resultatrapport 2021.pdf

Innstilling til gruppestyre i Njård Fekting 17.02.2022.pdfKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.