Det årlige møtet i Njård RG onsdag 3 mars

Postet av Njård - Rytmisk gymnastikk den 22. Feb 2021

VELKOMMEN TIL DET ÅRLIG MØTE I NJÅRD avd. RYTMISK GYMNASTIKK

 Dato: Onsdag  den 03. mars 2021

Møtested: Teams (link sendes ut til de påmeldte)

Påmelding i Njård RGs Spond-gruppe eller weborg: https://njard.weborg.no/event/883

 KL. 18.00 - 19.00

 • Konstituering
  • Godkjennelse av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av to protokollvitner 
 • Behandle avdelingens årsmelding for 2020
 • Behandle avdelingens årsregnskap for 2020
 • Fastsette budsjett for 2021, herunder treningsavgifter 
 • Innstille kandidater til gruppestyret i RG-avd.   Gruppestyret vil formelt velges på Njårds årsmøte.
 • Eventuelt 


Når det gjelder årsmeldingen, regnskap og budsjett så legges dette ut på Spond. For de av våre medlemmer som ønsker å få dette tilsendt er det bare å ta kontakt med henriette.lillebekk@gmail.com
Se ytterligere informasjon på Spond.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.