Årlig møte for Njård Tennis avholdes i møterommet i Njårdhallen Mandag 6. mars klokken 20:00

Postet av Njård - Tennis den 27. Feb 2023

Til medlemmene 

Årlig møte for Njård Tennis avholdes i møterommet i Njårdhallen Mandag 6. mars klokken 20:00 

Agenda: 

1.     Valg av ordstyrer og referent 

2.     Styrets leder innleder om styrets arbeid i 2022

3.     Behandle årsberetning for 2022

4.     Behandle regnskap for 2022

5.     Orientering om styrets forslag til budsjett for 2023

6.     Valg av gruppestyre i Njård Tennis for innstilling til årsmøte i hovedlaget

7.     Behandling av innkomne forslag fra medlemmene 

Sakspapirer finner du ved å trykke på lenken under

Vi håper mange av dere har mulighet til å delta. Forslag til saker ønsket tatt opp i årlig møte kan sendes til styret ved styremedlem Ola A. Heldal (oheldal@gmail.com

For styret i Njård Tennis

Ola A. Heldal


Årsmelding-2023 + Regnskap.pdf
Justering av Priser på Kurs og PT Timer 2023

Postet av Njård - Tennis den 9. Jan 2023

Hei alle medlemmer av Njård tennis 

Med det stadig økende kostnadsbilde på alt fra baneleie, lønn og utstyr ser Njård Tennis seg nødt til å øke prisene for første gang på 3 år.

Prisøkningen er satt til 10 prosent på alle kurs denne våren, dette vil sikre en sunn drift av tennisklubben og at vi kan være konkurransedyktige på lønn, slik at vi beholder den gode trenerstabben vi har i dag.

Prisen på privattimer er også økt, de nye prisene er satt etter sammenligninger med hva andre klubber i nærområde tilbyr. Slik at klubben holder tritt med våre naboklubber, også på dette område.

Njård Tennis har i den siste tiden brukt mye tid og penger i en opprusting av tennisanlegget (ny boble og 2 nye grusbaner) i samarbeid med hovedlaget. Vi ønsker å kunne fortsette dette arbeidet med å utvikle tennisanlegget, for at medlemmene skal kunne spille på gode baner og trives i klubben. For at dette arbeide skal kunne fortsette, er i avhengig av denne prisøkningen.  

Prisøkningen er et resultat av økte kostnader og ingen justeringer av prisene på tenniskurs de siste 3 årene. Tennisstyret har vedtatt denne økningen, for å kunne fortsette utviklingen av klubben i riktig retning

For oppdaterte priser se her: https://tennis.njaard.no/p/46997/priser

PS: Om du blir overrasket over pris hoppet fra høsten 2022 til våren 2023, er vårsemesteret 6 uker lenger enn høstsemesteret.

Med vennlighilsen Njård tennis