Vi kaller inn til årsmøte i Njård 24. MARS 2021

Postet av Njård den 20. Jan 2021

Det innkalles til
ÅRSMØTE I NJÅRD

 DEN 24. MARS 2021 kl 1800

Årsmøte vil mest sannsynlig finne sted på Teams, men mer info vil komme senere.

Hvem har stemmerett: https://www.njaard.no/p/33882/njards-lover

"For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av Njård i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. "

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til Hovedstyret ved styreleder Jan Gunnar Boehlke. epost: jan.gunnar.boehlke@gmail.com senest 2 uker før årsmøtet.


0 Kommentar

Tre av guttene på turnlandslaget gjennomførte en styrkeøkt i plasthallen vår.

Postet av Njård den 5. Jan 2021

Som de flest av Njårds medlemmer har fått med seg har vi satt opp en ny midlertidig plasthall. Denne hallen innholder et område for turn og rytmisk gymnastikk i tillegg til ett område for basistrening/styrketrening. 

Vi har hatt besøk av Odin og Elias som er Njårdgutter på landslaget i turn, i tillegg til Nore som kommer fra Nedre Glomma turn. De var veldig fornøyd med fasilitetene.

På sikt ønsker vi at Njårds medlemmer også skal kunne benytte seg av egentreing i hallen og vi jobber for å finne en god løsning på dette. Men først og fremst gleder vi oss til at alle skal kunne starte opp med idrettene sine.


0 Kommentar

God jul og godt nytt år!

Postet av Njård den 23. Des 2020

Kontoret på Njård er stengt fra 24. desember til og med 3. januar.   

Vi ser veldig frem til koronafrie tider, når de enn måtte komme, hvor vi kan ønske ALLE våre medlemmer velkommen tilbake.


0 Kommentar

Black Friday

Postet av Njård den 23. Nov 2020

På Black Friday (fredag 27.11.20) vil vi det være 20% rabatt på alle varer Njårdprodukter hos Bull SKI & KAJAKK. Her finner du hettegensere, joggbukser, t-shirt, treningsdresser og mye annet. 

Tilbudene vil du finne her: https://bull-ski-kajakk.no/Nj%C3%A5rdFritid


0 Kommentar

Covid 19 Informasjon- oppdatert 20.01.2021

Postet av Njård den 9. Nov 2020

Byrådet i Oslo åpner for fritidsaktiviteter for barn i barneskolealder. Vi kan fom i morgen torsdag 21.01.2021 ta i mot alle som skal delta på orgnisert idrett her  hos oss. 

Avdelingen vil informere om oppstart.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godt Nytt år alle sammen!

Dessverre starter året med nye innstramninger hva angår idrettsaktivitet. Regjeringen gikk i går ut med bl annet følgende anbefalinger:

 • Alle organiserte idrettsaktiviteter innendørs anbefales utsatt til etter 18. januar, inklusive aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter. Alternativ trening kan gjennomføres ute så lenge meteren overholdes.
 • Aktiviteter utendørs for barn, unge og voksne kan i perioden gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand, én meter. Utendørsaktiviteter som f.eks. fotball, bandy og ski, må gjennomføres uten kontakt for alle aldersgrupper.
 • Toppidrett som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

 

Norges Idrettsforbund anbefaler - og forventer - at alle organisasjonsledd følger disse anbefalingene.

 

Dette betyr at all innendørs aktivitet i regi av Njård inntil videre er utsatt, bortsett fra det som defineres som toppidrett. Ny informasjon vil komme når vi setter i gang igjen.

 

Hele idretts Norge er fortvilet over at barn igjen blir utestengt fra organiserte idrettstilbud, men vi kan ikke annet enn håpe på at vi snart kan åpne opp igjen innenfor trygge rammer.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nye retningslinjer for breddeidretten i Oslo er kommet og vil gjelde fra og med 10. desember og tom 07.01.2021.


 • Forbud mot innendørs breddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder og utendørsidretter.
 • Forbudet vil ikke gjelde for de som driver toppidrett og er under 20 år. De dette angår i Njård får beskjed fra sin avdeling.


For øvrig gjelder tidligere utsendte retningslinjer:

 • Det vil kun være barneskolebarn, trener/trenerteam, styremedlemmer i Njård og ansatte som får adgang til idrettsanleggene. Foresatte vil ikke lenger få anledning til å gå inn i lokalene.
 • Alle tennisbaner er stengt for booking/spilling. Kun organisert trening/kurs for barneskolebarn vil bli gjennomført på banene.

Vi ber alle foreldre formidle dette til barna og ønsker velkommen til en trygg og koronafri trening.

Dessverre starter året med nye innstramninger hva angår idrettsaktivitet. Regjeringen gikk i går ut med bl annet følgende anbefalinger

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Med henvisning til nye innstramninger i Oslo Kommune vil følgende gjelde for idretten og anleggene på Njård fra og med tirsdag 10. november :

 • All trening for barn og unge under 20 år fortsetter slik den har vært gjennomført den siste tiden, og i henhold til de oppdaterte smittevernreglene fra Oslo Idrettskrets. De kommer her den 9. november.
 • Organisert trening for voksne over 20 år kan ikke gjennomføres i de neste 3 ukene.
 • Det vil kun være barn og unge, trener/trenerteam, styremedlemmer i Njård og ansatte som får adgang til idrettsanleggene. Foresatte vil ikke lenger få anledning til å gå inn i lokalene.
 • Alle tennisbaner vil være stengt for booking/spilling de neste 3 ukene. Kun organisert trening/kurs for barn og unge vil bli gjennomført på banene. 

Vi er veldig glade for at barn og unge får fortsette sin aktivitet. Samtidig synes vi det er leit at de voksne må ta en pause. Vi håper og tror, at ved å gjøre disse innstramningene, vil det medføre at de voksne også kan komme i gang igjen om ikke altfor leng0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline