Bordtennis

Njård Bordtennis startet opp høsten 2022. Vi trener i Gymsalen på Njårdhallen hvor vi har seks bordtennisbord.

Bordtennis ble olympisk idrett i 1988, og i Norge er det mellom 5000 og 6000 aktive bordtennisspillere. 

I Njård har vi nå aktivitet for årskullene 2012,13 og 14 som trener 2 ganger i uken på søndager og torsdager. Vi har en voksen gruppe i støpeskjeen hvor mange av foreldrene til barna deltar. Vi har også et «åpent hall» prosjekt i oppstart. Dette er på lørdager og søndager. Til høsten 2023 skal vi starte opp med 2015 kullet.

Årgang 2012,13,14 

Dette er den første treningsgruppen i Njård Bordtennis og de har følgende treningstider:

-Torsdag kl 18.30-20.00 

-Søndag kl 14.30-16.00

Det er for tiden ingen ledige plasser på denne gruppen. 

Årgang 2015

Dette årskullet starter opp i september 2023. Det vil gå ut informasjon om treningstider og påmelding i august.

Åpen Hall

Åpen hall er et konsept spesielt tilrettelagt for ungdom. Åpen hall er u-organisert idrett og lek. Njård stiller hallen, bordtennisbordene og utstyr til fri disposisjon og ungdom kan fritt spille som de vil. Det er ingen påmelding eller forventning til klubbmedlemsskap. Foreløpig er det Åpen Hall på søndager kl 14:30-17:00. 

Vi samarbeider med Hovseter skole som informerer sine elever om tilbudet.

Voksengruppa 

Voksengruppa består foreløpig av foreldrene til barna og de trener på tirsdager kl 20-2130.             


For spørsmål om Njård Bordtennis kontakt Henrik Mathisen (sportssjef i Njård)

Epost: henrik@njaard.no

Telefon: 92055990