Hva skjer når jeg varsler?

  1. Utvalget mottar et varsel. Om det kun er muntlig, skal utvalget snarest mulig nedtegne varselet skriftlig. Utvalget gir varsleren muligheten for å lese den skriftlige nedtegnelsen, for å sikre at varselet er forstått korrekt. 
  2. Utvalget plikter å vurdere egen habilitet, jf. NIFs lov § 2-8, for hver konkrete varslingssak.
  3. Utvalget skal foreta nødvendige undersøkelser av de varsler som kommer inn for å avklare grunnlaget. Disse undersøkelsene kan inkludere intervjuer av varsler og den eller de berørte (omvarslede). Utvalget skal referatføre slike intervjuer, og gi intervjuobjektet mulighet for å lese referatet for å sikre at dette er korrekt. Utvalget plikter å informere i forkant om at intervjuet vil bli referatført.
  4. Utvalget skal føre en sakslogg for hver enkelt konkret varslingssak
  5. Utvalget søker i nødvendig utstrekning råd og veiledning hos lokal idrettskrets eller relevant særforbund.
  6. Utvalget skal etter at nødvendige undersøkelser er gjennomført, gi hovedstyret i den aktuelle klubben i en skriftlig innstilling med forslag til videre sakshåndtering. Saksloggen skal overleveres sammen med utvalgets innstilling.

 

Vil du lese mer om varsling i idretten:

  • Pressemelding sendt ut i forbindelse med lanseringen i Njård og KNS her:
  • NIF – info vedrørende trakassering/mobbing her: