Saker Utvalget for Trygg Idrett behandler:

  • Dersom du opplever forskjellsbehandling, kan du være utsatt for diskriminering/mobbing. Dette kan eksempelvis være at du forskjellsbehandles på grunn av ditt kjønn, seksuell orientering, hvor du kommer fra eller bare for den du er.
  • Hatefulle ytringer er enhver form for kommunikasjon som nedverdiger en person eller gruppe på grunnlag av rase, kjønn, etnisitet, nasjonalitet, religion, seksuell legning eller andre kjennetegn.
  • Trakassering innebærer at du er utsatt for noe som du opplever som krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsomt. 
  • Seksuell trakassering innebærer at du er utsatt for en seksuell oppmerksomhet som har til formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. 

Dersom du har opplevd eller opplever en slik adferd som er beskrevet over i forbindelse med aktivitet i klubben, oppfordres du til å varsle (si i fra) om dette til KNS og Njårds felles Utvalg for Trygg Idrett. Er du mindreårig, oppfordrer vi deg til å involvere dine foresatte i saken. Det er bedre å henvende seg en gang for tidlig enn en gang for sent.