Årsmøte i Njård 24. MARS 2021 er avholdt.

Postet av Njård den 20. Jan 2021

Årmøte ble avholdt med 23 medlemmer.

Signert protokoll årsmøte Njård 2021.pdf


Det innkalles til
ÅRSMØTE I NJÅRD

DEN 24. MARS 2021 kl 1800


Hvem har stemmerett: https://www.njaard.no/p/33882/njards-lover

"For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av Njård i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. "

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til Hovedstyret ved styreleder Jan Gunnar Boehlke. epost: jan.gunnar.boehlke@gmail.com senest 2 uker før årsmøtet.

Påmelding gjøres her:  https://njard.weborg.no/event/917 (frist 23.03.2021) 

Link til Teams vil bli sendt ut til de påmeldte etter påmeldingsfristen er ute.

Årsmøte Njård saksdokumenter 2020.pdf

Forslag på forretningsorden 2021.docx
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.