Krav om politiattest

 

Alle som har fylt 15 år og som skal utføre oppgaver for Njård som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal ha gyldig politiattest. Krav om politiattest gjelder minimum trenere, lagledere og oppmenn.
Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.

Ansvarlig for politiattester i Njård er:

Lise Lilleengen
e-post: info@njaard.no
 telefon: 23222250

Slik søker du om politiattest: 

1: Be om bekreftelse, helst pr. e-post, fra Njård v/Lise lilleengen. Henvendelsen må inneholde
 fullt navn, fødselsdato og informasjon om hvilken oppgave i idrettslaget du skal utføre.

2: Lise Lilleengen sender deg signert bekreftelse.
 Hvis du er under 18 år må bekreftelsen i tillegg signeres av foresatt.

3: Søknad om politiattest skjer elektronisk ved å logge inn på https://attest.politi.no/
 Under 'Formål med attesten' skal du velge Frivillige organisasjoner
 både som Kategori og Formål.
 Bekreftelsen fra Njård skal lastes opp som vedlegg til søknaden.

4: Politiet sender deg attesten når den er ferdig behandlet. Den sendes ikke til Njård.

5: Du skal vise din politiattest til Lise Lilleengen
 Lise Lilleengen og Njård skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato..

Ta gjerne kontakt med kontoret  hvis du har spørsmål eller trenger hjelp.


 Lise Lilleengen har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger han får kjennskap til. 

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Innhenting av politiattest er gratis. 

Levert av IdrettenOnline