Njårdrennet 3. februar

Postet av Njård - Langrenn den 29. Jan 2019

Les alt om rennet på egen webside: njardrennet.no

Følg oss også på Facebook: https://www.facebook.com/njaar...


0 Kommentar

Innkalling til Årlig møte i Njård Langrenn - NB! Endret dato

Postet av Njård - Langrenn den 29. Jan 2019

Innkalling til Årlig møte i Njård Langrenn

Tid: onsdag 27. februar 2019 kl 19.00

Sted: Møterommet i Njårdhallen (inn hovedinngangen, dør mellom Njårdkontoret og trapp)


For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforplktelsene, jfr NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr NIFs lov § 2-9. Det Årlige Møtet skal bl.a. behandle Njårds Langrenns årsberetning og regnskap for 2018, foreta valg av nytt styre og komiteer og vedta budsjett for 2019.  Ønsker du å fremme forslag for behandling på det årlige møtet, må forslaget fremmes for langrennstyret senest 10. februar. Alle saksdokumenter vil være tilgjengelige på denne nettsiden så snart som mulig, og i god tid før det årlige møtet. Vi ønsker alle medlemmer velkommen på det årlige møtet!

Vi trenger flere styremedlemmer! Har du lyst og tid til å bidra, vil vi gjerne at du tar kontakt med Valgkomiteen: thomas.jenssen@accenture.com eller anneglomnesrudi@hotmail.com.

Det er morsomt og givende å bidra i styrearbeidet!

Agenda:

1. Konstituering 

Godkjennelse av innkalling og saksliste - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 protokollunderskrivere

2. Godkjennelse av Årsmelding 2018 

Årsmelding 2018: Årsmelding 2018 Langrenn.pdf

Utfyllende årsberetning 2018: Utfyllende årsberetning 2018.pdf

3. Behandling av Regnskap for 2018

Resultatregnskap 2018: Njård Langrenn Resultat 2018.pdf

Balanse per 31.12.2018: Njård Langrenn Balanse 2018.pdf 

4. Vedta Budsjett for 2019

Budsjett for 2019: Njård Langrenn Budsjett 2019.pdf

5. Behandle eventuelt innkomne forslag

6. Foreta valg

- Styremedlemmer i Njård Langrenn

- Representant til styrerådet i Njård

- Valgkomité


Med vennlig hilsen Styret i Njård Langrenn


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline