Organisert skitrening er avlyst inntil videre

Postet av Njård - Langrenn den 11. Mar 2020

Njård har besluttet å avlyse trening og konkurranse for sine medlemmer som foregår i regi av klubben fra og med  torsdag 12. mars, - dog med noen svært få unntak. 

Styret i Njård Langrenn har kommet til den konklusjonen at langrenn ikke skal unntas dette vedtaket og dermed vil all organisert trening fra klubben sin side bli avlyst inntil videre. Vi oppfordrer til egentrening frem til vi kan starte opp igjen.

For å lese hele meldingen fra Njård gå inn på følgende link: https://www.njaard.no/blog/post/156865/njard-avlyser-aktivitet-fra-og-med-i-morgen-12.-mars?ispage=true


0 Kommentar

Meld deg på klubbmesterskap 2020 nå

Postet av Njård - Langrenn den 29. Feb 2020

Velkommen til Njård langrenn sitt klubbmesterskap 2020 onsdag 25. mars i Holmenkollen skiarena fra kl. 18.

Det blir klassisk stilart, og det gledes.

Etter selve skirennet blir det premieutdeling og festligheter i Pressesenteret. Det serveres noe varmt å spise, samt brus og vafler til alle deltakere. I tillegg tilbys kaffe og kaker til ev. foresatte.

Påmeldingsavgiften er 100 kroner per deltaker og inkluderer servering for både deltaker og ev. foresatte.

Frist for påmelding er 18. mars.

Dersom du har anledning til å bidra med kake el. gi beskjed til din oppmann.0 Kommentar

Innkalling til Årsmøte i Njård Langrenn

Postet av Njård - Langrenn den 10. Feb 2020

Tid: onsdag 26. februar 2020 kl 20.00

Sted: klubbhuset ved tennisbanen 

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforplktelsene, jfr NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr NIFs lov § 2-9. Det Årlige Møtet skal bl.a. behandle Njårds Langrenns årsberetning og regnskap for 2018, foreta valg av nytt styre og komiteer og vedta budsjett for 2019.  

Ønsker du å fremme forslag for behandling på det årlige møtet, må forslaget fremmes for langrennstyret senest 10. februar.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen på det årlige møtet!


Vi trenger flere styremedlemmer! 
Har du lyst og tid til å bidra, vil vi gjerne at du tar kontakt med Valgkomiteen: thomas.jenssen@accenture.com

Det er morsomt og givende å bidra i styrearbeidet!

Agenda:

1. Konstituering 

Godkjennelse av innkalling og saksliste - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 protokollunderskrivere

2. Godkjennelse av Årsmelding 2019

Årsmelding 2019 i pdf

3. Behandling av Regnskap for 2019

Njård Langrenn resultat 2019 i pdf

Njård Langrenn Balanse 2019 i pdf

4. Vedta Budsjett for 2020

Njård Langrenn Budsjett 2020 i pdf

5. Behandle eventuelt innkomne forslag

6. Foreta valg

  • Styremedlemmer i Njård Langrenn
  • Representant til styrerådet i Njård
  • Valgkomité


Med vennlig hilsen
Styret i Njård Langrenn


0 Kommentar

Lagpåmelding til Hemingstafetten

Postet av Njård - Langrenn den 10. Feb 2020

Hemingstafetten 2020 arrangeres i Holmenkollen tirsdag 25. februar, og er en lagtempostafett, hvor klubbene stiller med flere lag, med flere årsklasser på samme lag.

Reglene er som følger: Alle lag i består av 6 løpere hvorav minst 2 deltagerne må være jenter. Jenteløpere kan gå i en stafettklasse yngre enn de er/tilhører. 

Hvert lag skal settes sammen på følgende måte: 

11-12 år: 2 løpere, 13-14 år: 1 løper, 15-16 år: 1 løper, 17-99 år: 2 løpere 

Husk 15-16 åringer kan gå siste etappe! 

Har du lyst til å være med, så meld ifra til oppmannen på ditt kull. Vi trenger både utøvere og foreldre for å fylle opp alle etappene på laget. 

Frist for påmelding til oppmannen din, er 17. februar (mandag i vinterferien). 

Klubben setter deretter opp lag. Bli med, dette er kjempegøy! 


Her er litt mer info om rennet: 

Løpet arrangeres i 2 omganger, der det er anledning til å bytte utstyr mellom omgangene; 

  • første omgang går i klassisk stil 
  • andre omgang i fristil 

Hele laget starter samtidig. I første omgang går løperne i den rekkefølge laget selv prioriterer og som må være forhåndsoppgitt til arrangør. Det er 5 avhopp underveis. Den forreste løperen hopper av hver 1 km. Kun ankermannen går hele omgangen på ca. 6 km. Lagets siste løper skal ha leiebrikke som blir påsatt før start. Ikke bruk egen brikke. 

Eventuell endring av påmeldt lagoppstilling må leveres Rennkontoret senest kl. 17:30. 


I andre omgang kan rekkefølgen endres hvis laget ønsker det. Deltagerne må hele tiden holde rekkefølgen i laget. Forreste løper går ut ved hvert passeringspunkt. Lagene må holde høyre spor slik at innhentende lag kan passere på venstre side. Det er ikke adgang til å rope løype. Startid første omgang for første lag er kl.18.00 Startid andre omgang for første lag er kl.19.00. 

Se løypekart i pdf HER 

Første omgang er klassisk- se startlister for tidspunkt! 

Start i andre omgang (fristil) er nøyaktig en time senere for hvert lag. 


Premiering 

Det er 100% premiering. Det er satt opp en vandrepokal til det beste lag. 


For nærmere informasjon se https://www.heming.no/Langrenn/Sidemeny/Heming-arrangementer/Hemingstafetten.html

0 Kommentar

Smørekurs Del 2

Postet av Njård - Langrenn den 22. Jan 2020

Bull Ski og Kajakk tilbyr smørekurs i fluorfrieprodukter i butikken på Majorstua, onsdag 29. januar kl. 18.30. Kurset fordrer basiskunnskap om smøring, men passer for alle som forbereder renn. 

Påmelding innen mandag 27. januar via lenken https://njard.weborg.no/event/522


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline