Felles dugnad - Norgescup for juniorer i Holmenhollen 2020

Postet av Njård - Langrenn den 20. Mai 2019

14 - 16.pdf14.-16. februar 2020 er Njård langrenn medarrangør for Norgescup i langrenn i Holmenkollen. Njård søkte i fjor sammen med Rustad og Kjelsås og har nå blitt tildelt arrangementet.

Felles dugnad første helg i Osloskolenes vinterferie

Norgescupen er en stor dugnad hvor ca 150 personer vil være i sving hver av dagene. Sett derfor av helgen allerede nå. Tidspunktet er første helg i Oslo skolenes vinterferie.

Holmenkollen arena
Alle rennene foregår i Holmenkollen. Det blir to distanserenn (lørdag og søndag), samt en sprint fredag. Vi forventer rundt 1 000 løpere i aksjon hver dag.


Organisering
Organisasjonskomitèen ledes av Eivind Selvig fra Kjelsås i tett samarbeid Morten Dybdahl fra Njård og Barbro Tomter fra Rustad.


Det er reservert overnattingsplasser  på Holmenkollen Park hotell.

Vi gleder oss til NC 2020 i Kollen.

Njård blir medarrangør for NorgesCup for juniorer i 2020

Postet av Njård - Langrenn den 6. Mai 2019

14 - 16.pdfNjård langrenn er sammen med Rustad og Kjelsås tildelt NorgesCup for juniorer helgen 13-16 februar 2020.

Arrangement vil finne sted i Holmenkollen. Dette arrangementet blir et dugnadsløft for Njård Langrenn.Fargerikt klubbmesterskap i Sørkedalen

Postet av Njård - Langrenn den 19. Mar 2019

Årets klubbmesterskap gikk av stabelen i Sørkedalen tirsdag 2. april. Det var stor stemning og sporty innsats fra både utøvere og arrangører. Etter målgang var det premieutdeling til alle, samt rikelig med pølser, kaker og saft i kafeen. Med andre ord en flott avslutning av sesongen for mange løpere. Mange takk for et flott arrangement.

Njårdrennet 3. februar

Postet av Njård - Langrenn den 29. Jan 2019

Les alt om rennet på egen webside: njardrennet.no

Følg oss også på Facebook: https://www.facebook.com/njaar...Innkalling til Årlig møte i Njård Langrenn - NB! Endret dato

Postet av Njård - Langrenn den 29. Jan 2019

Innkalling til Årlig møte i Njård Langrenn

Tid: onsdag 27. februar 2019 kl 19.00

Sted: Møterommet i Njårdhallen (inn hovedinngangen, dør mellom Njårdkontoret og trapp)


For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforplktelsene, jfr NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr NIFs lov § 2-9. Det Årlige Møtet skal bl.a. behandle Njårds Langrenns årsberetning og regnskap for 2018, foreta valg av nytt styre og komiteer og vedta budsjett for 2019.  Ønsker du å fremme forslag for behandling på det årlige møtet, må forslaget fremmes for langrennstyret senest 10. februar. Alle saksdokumenter vil være tilgjengelige på denne nettsiden så snart som mulig, og i god tid før det årlige møtet. Vi ønsker alle medlemmer velkommen på det årlige møtet!

Vi trenger flere styremedlemmer! Har du lyst og tid til å bidra, vil vi gjerne at du tar kontakt med Valgkomiteen: thomas.jenssen@accenture.com eller anneglomnesrudi@hotmail.com.

Det er morsomt og givende å bidra i styrearbeidet!

Agenda:

1. Konstituering 

Godkjennelse av innkalling og saksliste - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 protokollunderskrivere

2. Godkjennelse av Årsmelding 2018 

Årsmelding 2018: Årsmelding 2018 Langrenn.pdf

Utfyllende årsberetning 2018: Utfyllende årsberetning 2018.pdf

3. Behandling av Regnskap for 2018

Resultatregnskap 2018: Njård Langrenn Resultat 2018.pdf

Balanse per 31.12.2018: Njård Langrenn Balanse 2018.pdf 

4. Vedta Budsjett for 2019

Budsjett for 2019: Njård Langrenn Budsjett 2019.pdf

5. Behandle eventuelt innkomne forslag

6. Foreta valg

- Styremedlemmer i Njård Langrenn

- Representant til styrerådet i Njård

- Valgkomité


Med vennlig hilsen Styret i Njård LangrennLevert av IdrettenOnline