Påmelding til klubbmesterskap 2. april

Postet av Njård - Langrenn den 19. Mar 2019

Påmelding til klubbmesterskapet 2. april i Sørkedalen er åpent. Stilart er fristil og første start er kl. 18.00.

 Pris er 100 kr pr person. Påmelding via https://njard.weborg.no/event/161Njårdrennet 3. februar

Postet av Njård - Langrenn den 29. Jan 2019

Les alt om rennet på egen webside: njardrennet.no

Følg oss også på Facebook: https://www.facebook.com/njaar...Innkalling til Årlig møte i Njård Langrenn - NB! Endret dato

Postet av Njård - Langrenn den 29. Jan 2019

Innkalling til Årlig møte i Njård Langrenn

Tid: onsdag 27. februar 2019 kl 19.00

Sted: Møterommet i Njårdhallen (inn hovedinngangen, dør mellom Njårdkontoret og trapp)


For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforplktelsene, jfr NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr NIFs lov § 2-9. Det Årlige Møtet skal bl.a. behandle Njårds Langrenns årsberetning og regnskap for 2018, foreta valg av nytt styre og komiteer og vedta budsjett for 2019.  Ønsker du å fremme forslag for behandling på det årlige møtet, må forslaget fremmes for langrennstyret senest 10. februar. Alle saksdokumenter vil være tilgjengelige på denne nettsiden så snart som mulig, og i god tid før det årlige møtet. Vi ønsker alle medlemmer velkommen på det årlige møtet!

Vi trenger flere styremedlemmer! Har du lyst og tid til å bidra, vil vi gjerne at du tar kontakt med Valgkomiteen: thomas.jenssen@accenture.com eller anneglomnesrudi@hotmail.com.

Det er morsomt og givende å bidra i styrearbeidet!

Agenda:

1. Konstituering 

Godkjennelse av innkalling og saksliste - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 protokollunderskrivere

2. Godkjennelse av Årsmelding 2018 

Årsmelding 2018: Årsmelding 2018 Langrenn.pdf

Utfyllende årsberetning 2018: Utfyllende årsberetning 2018.pdf

3. Behandling av Regnskap for 2018

Resultatregnskap 2018: Njård Langrenn Resultat 2018.pdf

Balanse per 31.12.2018: Njård Langrenn Balanse 2018.pdf 

4. Vedta Budsjett for 2019

Budsjett for 2019: Njård Langrenn Budsjett 2019.pdf

5. Behandle eventuelt innkomne forslag

6. Foreta valg

- Styremedlemmer i Njård Langrenn

- Representant til styrerådet i Njård

- Valgkomité


Med vennlig hilsen Styret i Njård LangrennVi starter med SKILEIK for 2012-barn!

Postet av Njård - Langrenn den 24. Des 2018

Vi starter opp ny gruppe i Njård Langrenn!

Det blir SKILEIK for de barna som går i 1. klasse (2018-19). 

Trening blir onsdager kl 18 - 19.

Første gang 9. januar. Oppmøte ved Heftyevillaen (nedenfor Frognerseteren Restaurant), der Korketrekkeren krysser veien). Senere blir det oppmøte på Øvresetertjern (oppmøte ved flaggstangen). Det er ikke preparerte løyper der ennå.

Njård stiller med ungdommer som trenere, men vi håper også å få med engasjerte foreldre.

Vårt mål er å skape skiglede og sosialt treningsmiljø.

Meld fra om ditt barn vil være med til Margrethe: m.b.christoffersen@jus.uio.no

Treningsavgiften er kr 800 for skisesongen 2019.  Mer info kommer på gruppens webside.

VELKOMMEN!

Presentasjon.pdfBetaling av treningsavgift / Nytt medlemssystem

Postet av Njård - Langrenn den 5. Des 2018

Har du ikke betalt treningsavgift for sesongen 2018-19? Pga innføring av nytt medlemssystem i Njård, vil det i en kort periode ikke være mulig å betale treningsavgiften i Langrennsavdelingen. For likevel å ha oversikt over barna i gruppene, ber vi dem som ikke har betalt om å sende en email med navn på barnet til Oppmann for ditt årskull (for kontaktinfo, se gruppens webside), så kommer vi tilbake med mer informasjon om betaling.Levert av IdrettenOnline