J 2006 Reiste nordover for å oppleve lyspunkter

Postet av Njård - Håndball den 17. Feb 2022

Njård J2006 reiste helgen 4-6 februar til Alta på søken etter opplevelser etter en lang pause fra turneringer og opplevelser. Jentene fikk spilt kamper både mot Bossekopp J2005, Alta J2006, Alta J2005 og Altas damelag. På Trasti & Trine fikk de både kjørt hundeslede og spist samefolkets nasjonalrett Bidos. Verdens nordligste ishotell stod deretter på programmet, Sorrisniva bygges opp hvert år med et nytt tema. Her hadde jentene også en flott lunsj.  

 

Vi hadde flott utsikt fra Scandic til flotte Nordlyskatedralen, og vekslet på gåturer til hallene og bussturer med Vidar. Jentene rakk også blant annet å bade på Nordlysbadet, middag på Alattio og en «Feelgood samling» med mye latter.  

 

Et av høydepunktene var vår aller første damekamp som var mot Alta damer med mye folk i hallen, innløpning i mørket med flammer, røyk og musikk, speakertjeneste og time-outer i mørker med lyskastere. Kampen ble i tillegg en thriller som ble avgjort det siste minuttet. Vi satte også stor pris på de sosiale samlingene etter kampene mot Bossekopp og Alta som spanderte både taco og pizza.  

 

Altaposten ble med oss på mye av turen og mange av jentene bidro til en gladsak om opplevelsene Alta bød på. Altaposten streamet også to av våre håndballkamper.  

 

Vi hadde en strålende opplevelse i Alta og håper å komme igjen senere! Tusen takk til alle som gjorde dette til en fantastisk opplevelse. Resten av opplevelsen deler vi med masse bilder!  

 

Her kan du se en bildecollage fra hele turen til Njård J2006 (Sway)   https://sway.office.com/dU6Gu7WNLW6BDA2r 

Alle foto: Anastasiya Witte-Strifeldt, Altaposten, Lars Thorstensen og jentene på Njård J2006.  

 
Velkommen til årlig møte 28.Februar

Postet av Njård - Håndball den 3. Feb 2022

Årlig møte for Njård Håndball avholdes på Njårds Klubbhus og elektronisk på Teams

Mandag 28. februar klokken 18:00 

Agenda:
1.Valg av ordstyrer og referent
2.Styrets leder innleder om styrets arbeid i 2021 
3.Behandle årsberetning for 2021 
4.Behandle regnskap for 2021
5.Orientering om styrets forslag til budsjett for 2021 og dets forutsetninger.
6.Valg av gruppestyre Njård Håndball for innstilling til årsmøte i hovedlaget.
7.Behandle styrets forslag til deltagelse fra lagene i drift av klubben
8.Behandling av innkomne forslag fra medlemmene

Sakspapirer vil bli lagt ut på hjemmesiden senest en uke før møtet
*Frist for å sende inn forslag er 16. februar 2022.  

Vi håper mange av dere har mulighet til å delta.
 Elektronisk påmelding samt forslag til saker ønsket tatt opp i årlig møte kan sendes til styret ved styreleder (anders.dolve@gmail.com)

Her er referatat:

Referat Årligmøte 28.2 Njård Håndball.pdf

Her er link til de som vil delta via Teams. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmUwZTQxMmQtMTYxYi00ZWNkLWIxYTUtNzhjNGM1YmEwMTU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a8d61462-f252-44b2-bf6a-d7231960c041%22%2c%22Oid%22%3a%2209e1cbbe-8218-4246-bd13-df6a4daeb5ec%22%7d