Avvikende åpningstider i mai

Postet av Njård den 29. Apr 2020

Tennishallen og bobla (inntil den blir tatt ned( holder stengt følgende helligdager:


17. Mai

21. Mai


0 Kommentar

Tennishallen og bobla åpner for drop-in timer

Postet av Njård den 27. Apr 2020

Tennishallen og bobla har åpnet for booking igjen, men kun singelspill er tillatt. Det er flere ledig timer på ettermiddag/kveld.

 Koronavettregler:
-God håndvask /antibac før og etter trening
-Kun friske personer uten symptomer kan spille/delta på trening.
-Hold avstand (minimum 2 meter) til de andre på treningen.
-Avstandsregel må også overholdes ved samlinger før og etter trening
-Ikke ta på andres utstyr, stolper og nett.
-Ikke spytte (bør være en selvfølge;-)
-Berøring av ball er OK for spillere fra samme husstand, men ved spill fra forskjellige husstander er berøring av ball ikke tillatt, - må tas opp med bruk av racket/fot
-Ha med drikkeflaske.
 -Garderober og klubbhus er stengt.

 Booking gjøres via Sporty.


0 Kommentar

Digitalt Årsmøte for Njård 18. mai kl 1800

Postet av Njård den 24. Apr 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Njård 18. mai 2020 kl 18:00.

Til info for de som deltar på møte i dag: Ny link til teams er sendt til alle påmeldte. Se ytterligere info der.


Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. 

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 14. mai : https://njard.weborg.no/event/568 

(fungerer ikke linken anbefaler vi deg å kopiere adressen inn i nettleseren – ved problemer med påmelding, send mail til info@njaard.no)


 

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  


 Følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet Bli med i Microsoft Teams-møte

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 4. mai til  admin@njaard.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv. 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter finnes her:

Årsmøte Njård saksdokumenter.pdf

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Njård i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Njård. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Njårds lover  https://www.njaard.no/p/33882/njards-lover

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan følgende kontaktes:

Daglig leder Marianne Holen admin@njaard.no 

Styreformann Erik Solberg, erik@hagagolf.no

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret i Njård

0 Kommentar

Vi er i gang igjen med aktivitet

Postet av Njård den 21. Apr 2020

De fleste av våre idrettsavdelinger er nå godt i gang med aktivitet ute med fokus på smittevernreglene som vi har å forholde oss til. Det kjøres alternativ trening med kondisjon og styrke av alle slag.

Tennishallene våre er dessverre fortsatt stengt for ekstern drop-in, men vi har hatt noe aktivitet for definerte grupper. Klargjøring av utebanene er også godt i gang og vi satser på at de vil kunne åpnes for alle en gang i løpet av uke 18.

Nærmere informasjon om dette kommer i løpet av uken.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline